Στην Εκπαίδευση λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου ξεχωριστά από το Γενικό Λύκειο και εστιάζουν στον διαφορετικό τρόπο εξέτασης. Στην Α’ & Β’ ΕΠΑΛ διδάσκονται Μαθηματικά & Νέα Ελληνικά, ενώ στη Γ’ ΕΠΑΛ κυρίαρχη θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμά μας έχουν και οι ειδικότητες που επιλέγει ο κάθε μαθητής. 

  • Μαθηματικά
  • Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  • Πληροφορική
  • Οικονομικά
  • Ηλεκτρολογία
  • Μηχανολογία
  • Υγείας-Πρόνοιας
  • Γεωπονικής
  • Δομικών Έργων