Στα τμήματα του Γυμνασίου δίνουμε έμφαση στα μαθήματα υποδομής και προσεγγίζουμε μεθοδικά το κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Στόχος μας ο μαθητής να μάθει να μελετάει σωστά και να θέσει γερές βάσεις για το Λύκειο. Το πρόγραμμα των μαθητών του Γυμνασίου είναι ολιγόωρο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να ασχοληθεί με εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι μαθητές συμμετέχουν εξίσου με το Λύκειο στα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

  • Μαθηματικά
  • Φυσική - Χημεία
  • Νέα Ελληνικά
  • Αρχαία